Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
 • Cao Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGB-NT
  • Điện thoại:
   0988612633
 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tỏ chuyên môn khối MGN
  • Điện thoại:
   0987317771
 • Nguyễn Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGL
  • Điện thoại:
   0989741180
 • Phạm Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0976611489
 • Dương Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0968036786
 • An Thị Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHQL
  • Điện thoại:
   0904864589