Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Triệu Thị Kim Ngọc
Hiệu Trưởng Triệu Thị Kim Ngọc
Ngày tháng năm sinh 24/10/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ QLGD
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0982816482
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách