Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Dương Thị Ngọc
Phó hiệu trưởng Dương Thị Ngọc
Ngày tháng năm sinh 11/10/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Địa chỉ
Điện thoại 0968036786
Email
Mạng xã hội