Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Dương Thị Ngọc
Phó hiệu trưởng Dương Thị Ngọc
Ngày tháng năm sinh 11/10/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ QLGD
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0968036786
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách