Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huyền Trang
Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày tháng năm sinh 20/10/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ QLGD
Trình độ ĐHSPMN
Điện thoại 0975667876
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách