Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
 • Dương Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0968036786
 • Nguyễn Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0975667876
 • Triệu Thị Kim Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0982816482
 • Nguyễn Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn khối NT năm học 2019-2020
  • Điện thoại:
   0989741180
 • Nguyễn Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối MGB năm học 2019-2020
  • Điện thoại:
   0972978418
 • Vũ Thị Nha Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGN năm học 2019-2020
  • Điện thoại:
   0976622584
 • Phùng Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGL năm học 2019-2020
  • Điện thoại:
   0966050161
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   0944220979
 • Cao Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGB-NT
  • Điện thoại:
   0988612633
 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tỏ chuyên môn khối MGN
  • Điện thoại:
   0987317771
 • Nguyễn Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGL
  • Điện thoại:
   0989741180