Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Cao Thị Thúy Nga
Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGB-NT Cao Thị Thúy Nga
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Điện thoại 0988612633
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách