Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thu Hiền
Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGL Nguyễn Thu Hiền
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Điện thoại 0989741180
Mạng xã hội