Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thu Hiền
Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGL Nguyễn Thu Hiền
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0989741180
Email
Mạng xã hội