Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thu Hiền
Tổ trưởng tổ chuyên môn khối NT năm học 2019-2020 Nguyễn Thu Hiền
Ngày tháng năm sinh 03/11/1980
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Điện thoại 0989741180
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách