Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thu Hương
Tổ trưởng tỏ chuyên môn khối MGN Nguyễn Thu Hương
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Điện thoại 0987317771
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách