Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thu Hương
Tổ trưởng tỏ chuyên môn khối MGN Nguyễn Thu Hương
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0987317771
Email
Mạng xã hội