Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Phùng Ngọc Lan
Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGL năm học 2019-2020 Phùng Ngọc Lan
Ngày tháng năm sinh 31/03/1986
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Điện thoại 0966050161
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách