Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Nha Trang
Tổ trưởng tổ chuyên môn khối MGN năm học 2019-2020 Vũ Thị Nha Trang
Ngày tháng năm sinh 11/11/1990
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Điện thoại 0976622584
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách