Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Cao Thị Hồng Quyên
Tổ phó Cao Thị Hồng Quyên
Ngày tháng năm sinh 27/01/1980
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp y sĩ đa khoa
Thuộc về bộ phận Tổ văn phòng
Điện thoại 0979440617
Mạng xã hội