Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Trình Thị Xuân
Tổ viên Trình Thị Xuân
Ngày tháng năm sinh 14/08/1983
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHTC
Thuộc về bộ phận Tổ văn phòng
Điện thoại 0982758528
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách