Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Thông tin chi tiết:
Phạm Như Hoa
Tổ trưởng Phạm Như Hoa
Ngày tháng năm sinh 30/05/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ ĐHTC
Thuộc về bộ phận Tổ văn phòng
Địa chỉ
Điện thoại 0976611489
Email
Mạng xã hội