Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO LỚN A1

NĂM HỌC: 2022-2023

         Hot

         động

 

Th               

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

 NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

2

LQCV

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQCV

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

- Tuần lẻ: KNS/KNVS

- Tuần chẵn: Ôn Trò chơi cũ (Giới thiệu TC mới)

 

3

LQVT

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVT

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Sử dụng Vở Bé LQVT

( Ôn kiến thức Toán)

 

4

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

ÂM NHẠC  

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

             Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: Tạo hình  

 

5

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

              Tùy chọn

- Tun l: PTVĐ

- Tun chn: LQVH

 

6

LQVH

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

PTVĐ

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

 

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO LỚN A2

                                                                                                          NĂM HỌC: 2022 – 2023

 

         Hot

         động

 

Th               

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

 

2

PTVĐ

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

              Tùy chọn

- Tun l: LQVH

- Tun chn: PTVĐ

 

3

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

- Tuần lẻ: KNS/KNVS

- Tuần chẵn: Ôn Trò chơi cũ (Giới thiệu TC mới)

 

4

LQCV

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQCV

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do)

             Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: Tạo hình 

 

5

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Sử dụng Vở Bé LQVT

( Ôn kiến thức Toán)

 

6

 

      ÂM NHẠC

 

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

TẠO HÌNH  

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

                                                                                                                         

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO LỚN A3

NĂM HỌC: 2022-2023

 

 

          Hoạt

         động

 

Thứ

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

 NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

2

LQCV

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQCV

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

- Tuần lẻ: KNS/KNVS

- Tuần chẵn: Ôn Trò chơi cũ (Giới thiệu TC mới)

 

3

LQVT

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVT

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Sử dụng Vở Bé LQVT

( Ôn kiến thức Toán)

 

4

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

ÂM NHẠC  

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

             Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: Tạo hình 

 

5

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

              Tùy chọn

- Tun l: PTVĐ

- Tun chn: LQVH

 

6

LQVH

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

PTVĐ

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

 

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO LỚN A4

NĂM HỌC: 2022 - 2023

      

          Hot

         động

 

     Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

 

2

PTVĐ

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

              Tùy chọn

- Tun l: LQVH

- Tun chn: PTVĐ

 

3

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

- Tuần lẻ: KNS/KNVS

- Tuần chẵn: Ôn Trò chơi cũ (Giới thiệu TC mới)

 

4

LQCV

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQCV

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do)

             Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: Tạo hình 

 

5

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Sử dụng Vở Bé LQVT

( Ôn kiến thức Toán)

 

6

 

      ÂM NHẠC

 

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

TẠO HÌNH  

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

         động

 

       Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

 

2

 

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

TẠO HÌNH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

       Rèn kỹ năng

- Tuần lẻ: Rèn KNVS

- Tuần chẵn: Rèn KNS

 

3

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Ôn Trò chơi cũ

(Giới thiệu TC mới)

 

4

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Làm vở TCHT

 ( Ôn kiến thức Toán)

 

5

PTVĐ

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

ÂM NHẠC

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

             Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: Tạo hình 

 

6

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

         động

 

       Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

2

LQVH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

       Rèn kỹ năng

- Tuần lẻ: Rèn KNVS

- Tuần chẵn: Rèn KNS

 

3

      ÂM NHẠC

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

PTVĐ  

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

             Tùy chọn

- Tuần lẻ: Tạo hình

- Tuần chẵn: Âm Nhạc

 

4

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Ôn Trò chơi cũ

(Giới thiệu TC mới)

 

5

LQVT

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

LQVT

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Làm vở TCHT

 ( Ôn kiến thức Toán)

 

6

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO NHỠ B3

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

          động

 

      Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

 

2

 

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

TẠO HÌNH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

       Rèn kỹ năng

- Tuần lẻ: Rèn KNVS

- Tuần chẵn: Rèn KNS

 

3

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Ôn Trò chơi cũ

(Giới thiệu TC mới)

 

4

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Làm vở TCHT

 ( Ôn kiến thức Toán)

 

5

PTVĐ

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

ÂM NHẠC

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

             Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: Tạo hình 

 

6

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO NHỠ B4

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

         động

 

       Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

2

LQVH

 

HĐLĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

       Rèn kỹ năng

- Tuần lẻ: Rèn KNVS

- Tuần chẵn: Rèn KNS

 

3

      ÂM NHẠC

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

PTVĐ 

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

             Tùy chọn

- Tuần lẻ: Tạo hình

- Tuần chẵn: Âm Nhạc

 

4

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Ôn Trò chơi cũ

(Giới thiệu TC mới)

 

5

LQVT

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

LQVT

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Làm vở TCHT

 ( Ôn kiến thức Toán)

 

6

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO BÉ C1

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

         động

 

        Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

 

2

TẠO HÌNH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

TẠO HÌNH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

        Rèn kỹ năng

- Tuần lẻ: Rèn KNVS

- Tuần chẵn: Rèn KNS

 

3

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Ôn Trò chơi cũ

(Giới thiệu TC mới)

 

4

LQVT

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

LQVT

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Làm vở TCHT

 ( Ôn kiến thức Toán)

 

5

PTVĐ

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

ÂM NHẠC

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

           Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: PTVĐ

 

6

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO BÉ C2

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

         động

 

       Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

2

LQVH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

        Rèn kỹ năng

- Tuần lẻ: Rèn KNVS

- Tuần chẵn: Rèn KNS

 

3

PTVĐ

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

ÂM NHẠC

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

          Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: PTVĐ

 

4

HĐKP

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

HĐKP

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Ôn Trò chơi cũ

(Giới thiệu TC mới)

 

5

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Làm vở TCHT

 ( Ôn kiến thức Toán)

 

6

Tạo hình

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Tạo hình

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO BÉ C3

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

          động

 

       Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

 

2

TẠO HÌNH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

TẠO HÌNH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

        Rèn kỹ năng

- Tuần lẻ: Rèn KNVS

- Tuần chẵn: Rèn KNS

 

3

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐKP

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Ôn Trò chơi cũ

(Giới thiệu TC mới)

 

4

LQVT

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

LQVT

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Làm vở TCHT

 ( Ôn kiến thức Toán)

 

5

PTVĐ

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

ÂM NHẠC

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

           Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: PTVĐ

 

6

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO BÉ C4

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

         động

 

       Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

2

LQVH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

        Rèn kỹ năng

- Tuần lẻ: Rèn KNVS

- Tuần chẵn: Rèn KNS

 

3

PTVĐ

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

ÂM NHẠC

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

          Tùy chọn

- Tuần lẻ: Âm nhạc

- Tuần chẵn: PTVĐ

 

4

HĐKP

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

HĐKP

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Ôn Trò chơi cũ

(Giới thiệu TC mới)

 

5

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

LQVT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Làm vở TCHT

 ( Ôn kiến thức Toán)

 

6

Tạo hình

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Tạo hình

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NHÀ TRẺ D1

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

         động

 

        Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

2

ÂM NHẠC

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

ÂM NHẠC

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

   Hướng dẫn trò chơi mới

(TC vận động hoặc học tập)

 

3

LQVH

 

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

LQVH

 

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

      

    Rèn kỹ năng vệ sinh

 

 

 

4

NHẬN BIẾT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

NHẬN BIẾT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

Tùy chọn

 

 

5

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

TẠO HÌNH

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

Rèn kỹ năng sống

 

6

VẬN ĐỘNG

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

VẬN ĐỘNG

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NHÀ TRẺ D2

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

           động

 

         Th

TUẦN I, III,V ( Tuần lẻ)

TUẦN II, IV ( Tuần chẵn)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

 

2

LQVH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

LQVH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

Hướng dẫn trò chơi mới

(TC vận động hoặc học tập)

 

3

NHẬN BIẾT

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

NHẬN BIẾT

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Kỹ năng sống

 

 

4

VẬN ĐỘNG

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

VẬN ĐỘNG

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Tùy chọn

 

5

ÂM NHẠC

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

ÂM NHẠC

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Rèn kỹ năng vệ sinh

 

6

TẠO HÌNH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

TẠO HÌNH

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NHÀ TRẺ D3

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

 

          Hot

           động

 

        Th

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI

 

2

ÂM NHẠC

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

ÂM NHẠC

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

 

Hướng dẫn trò chơi mới

 (TC vận động hoặc học tập)

 

3

LQVH

 

- Tuần 1: HĐ Thăm quan,

                 Trải nghiệm

- Tuần 3: TC PTVĐ

- Tuần 5: HĐ Giao lưu thể thao

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT )

LQVH

 

- Tuần 2: HĐ Giao lưu

- Tuần 4: HĐLĐ

( Thay thế HĐ Góc bằng HĐNT)

Rèn kỹ năng vệ sinh

 

 

4

NHẬN BIẾT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

NHẬN BIẾT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Tùy chọn

 

 

5

HĐ VỚI ĐỒ VẬT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

HĐ VỚI ĐỒ VẬT

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Kỹ năng sống

 

 

6

VẬN ĐỘNG

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

VẬN ĐỘNG

 

HĐMĐ

TCVĐ

Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết