Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
 10/06/22  LỊCH CÔNG TÁC BGH  118
Lịch công tác tuần  của BGH từ 13/6/2022 đến 17/6/2022
 11/05/22  LỊCH CÔNG TÁC BGH  104
Lịch công Ban giám hiệu tuần từ 9/5 đến13/5/2022
 02/05/22  LỊCH CÔNG TÁC BGH  121
Lịch công Ban giám hiệu tuần từ 2/5 đến 6/5/2022
 18/04/22  LỊCH CÔNG TÁC BGH  150
Lịch công tác Ban giám hiệu tuần từ 18-4 đến 22-4-2022
 08/04/22  LỊCH CÔNG TÁC BGH  156
Lịch công tác Ban giám hiệu từ 11/4/2022 đến 15/4/2022
 08/04/22  LỊCH CÔNG TÁC BGH  114
Lịch công tác Ban giám hiệu tuần 5 tháng 3