Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG MẦM NON A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
02438618325
mnattvandien-tt@hanoiedu.vn