Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325

Kiến tập hoạt động tổ chức bữa chính sáng tại lớp Mẫu giáo nhỡ B1

Tác giả: Dương Thị Ngọc