Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325

Kiến tập tổ chức bữa ăn gia đình tại lớp mẫu giáo nhỡ B6

Tác giả: Dương Thị Ngọc