Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325

KPXH "NHỮNG ĐIỀU BÉ CẦN BIẾT VỀ DỊCH COVID-19" - MGL (5-6 TUỔI)

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ XÃ HỘI

Đề tài: "Những  điều bé cần biết về dịch bệnh Covid-19

Lưa tuổi: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Địa chỉ đường link: https://youtu.be/_h10ayBittM