Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325

Tạo hình "tô màu lá cờ Việt Nam" - Mẫu giáo bé (3-4 tuổi)

Hoạt động Tạo hình

Đề tài: Tô màu lá cờ Việt Nam

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé (3-4 tuổi)

Giáo viên: Nguyễn Thị Quỳnh Châu