Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325

Video "Hành trang bé đến trường"

 

Video "Hành trang bé đến trường"

Lứa tuổi: Nhà trẻ (24-36 tháng)

Cô giáo: Nguyễn Thu Hiền

Địa chỉ đường link: https://youtu.be/lN9oQ9Im9GI