Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325
 05/05/20  Tin tức nhà trường  71
Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn TP Hà Nội
 05/05/20  Tin tức nhà trường  56
Nhà trường thực hiện đánh giá bộ tiêu chí mức độ an toàn phòng, chống dịch covid-19: 15/15 tiêu chí đạtXếp loại mức độ an toàn: Thực hiện tốt, trường học an toàn